Details

Experience:
E-mail:
Phone:
Share

Dajana Janović

Rođena u Somboru, 24.12.1993.godine. Zvanje Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta stekla 2017. godine na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, Univerziteta u Novom Sadu. Godine 2017. godine upisala master akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja na Univerzitetu u Beogradu. Radila kao koreograf i trener aerobne gimnastike i fitnesa za decu u SK „Figura“ u Somboru. 2011. Godine. Na Fakuletu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu usmerila rekreaciju i  ritmičku gimnastiku i jedno vreme radila kao trener tog sporta u RGK „Palestra“. Iskustvo u radu sa decom najviše stekla radeći u školici sporta „Play“  i sprovodeći program za roditelje i decu u sportskom klubu „Gaudium NS+“ u Novom Sadu. Aktivan član Omladinskog udruženja „Vidre“ i trener na ekskurzijama i kampu za decu „Vidre“. Preko petnaest godina aktivno trenirala i takmičila se u aerobnoj gimnastici. Bila višestruki prvak države u tom sportu, kasnije radila i kao trener, a sada zvanično nacionalni sudija aerobne gimnastike. Takođe  je završila kurs prve pomoći, plesa, glume i klizanja.

Skills:

Trener90%